Juf Rolanda / Bijbelverhalen
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/25

(Advertentie voor leraar of ouder)
Gen.01:01-05 God schept het licht (Thema: Advent en Kerst: ‘Dicht bij het licht’)

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/god-schept-het-licht

(Advertentie voor leraar of ouder)

Gen.3 De zondeval  PP

(Advertentie voor leraar of ouder)

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/26

Sneltekenaar: Wij doen: niet doodslaan - Opkijken - Gen.04:01-16

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/27

Gen.04:1-15 Kaïn en Abel  

Noach en de ark 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/28

Gen.09:01-17 Gods verbond met de mensen - De regenboog
De mooiste vis van de zee / Marcus Pfister - Spiegelverhaal bij Gen.09:1-17

De toren van Babel 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/29

Gods belofte aan Abram 

Abraham geroepen 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan.

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/11

 

Abram en Lot scheiden van elkaar 

God's belofte aan Abram (Abraham)

Gen.15:01-06 Tel de sterren + 15:07-21 God sluit een verbond met Abram

Hagar krijgt Ismael. 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan.

 

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/12

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan.

 

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/13

Abraham en de drie vreemdelingen

De verwoesting van Sodom en Gomorra 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan.

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/15

De geboorte van Izak en het offeren van Izak

Izak trouwt met Rebekka 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan.

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/14

Jacob en Esau

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/40

Jacob en Ezau 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/41

Jacob ontvangt de eerstgeboortezegen 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/42

Jakob in Bethel 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/43

Jakob bij Laban, Rachel en Lea 

Jakob terug naar Kanaän 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/44

Ontmoeting en verzoening met Ezau 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/qr-tocht-jozef/

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/48

Jozef en zijn dromen 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/49

Jozef verkocht naar Egypte

Lied: 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (met tekst)