Juf Rolanda / Bijbelverhalen
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hardware Winterdeals 2020
Zo blijven we allemaal meedoen!
Actie tot en met 18 december 2020.
www.derolfgroep.nl
(Advertentie voor leraar of ouder)

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/36

(Advertentie voor leraar of ouder)
Marc.01:12-13 Jezus wordt in de woestijn door de duivel uitgedaagd

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/37

Hardware Winterdeals 2020
Zo blijven we allemaal meedoen!
Actie tot en met 18 december 2020.
www.derolfgroep.nl
(Advertentie voor leraar of ouder)

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/38

Marc.01:29-34 Genezingen van de schoonmoeder van Simon Petrus
Marc.01:35-45 Jezus geneest een man met een besmettelijke huidziekte

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/39

(Advertentie voor leraar of ouder)

Jezus geneest een verlamde , Lukas 5:17-26

Het verhaal van de vier vrienden en de verlamde man
Marc.02:01-12 Genezing van de verlamde man met 4 vrienden

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/45

De roeping van Levi, Lukas 5:27-32

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/68

Marc.04:21-25 Hoe je moet luisteren / Zet je lamp niet onder een emmer
Marc.04:26-34 Hoe het Koninkrijk van God groeit (mosterdzaad)
Marc.05:01-21 Jezus geneest een man met heel veel duivelse geesten (in varkens)
Marc.05:22-43 Jezus geneest een zieke vrouw en het dochtertje van Jaïrus

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/46

Jezus in Nazareth verworpen Lukas 4:14-30

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/67

 

Marc.06:01-06 De bewoners van Nazaret geloven niet in Jezus Luc.4:1-30 / Matt.13:54-58
Marc.06:07-13 Jezus stuurt zijn twaalf leerlingen op pad

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/47

Marc.07:01-23 Niet wat je mond ingaat, maar wat er uitgaat maakt onrein. Matt.15:1-20
Marc.09:14-32 Jezus geneest een zieke, stuiptrekkende jongen
Marc.09:33-37 Wie is het belangrijkste; geloven als een kind

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/52

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/53

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/54

Een verhaal dat groeit: Wie volgt - Bartimeüs en rijke jongeman

De blinde Bartimeus Luc 18:35-43

(Advertentie voor leraar of ouder)
3FM Serious Request gastles
Help de Helpers!
Klik hier voor een gratis gastles.
www.rodekruis.nl
(Advertentie voor leraar of ouder)

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/22

Marc.12:01-12 Het verhaal van de wijngaard - de eigenaar stuurt zijn zoon

De gift van de weduwe Lukas 21:1-4

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/55

Marc.14:27-31 Jezus waarschuwt Petrus (vóór haan 2x kraait...)
Marc.15:01-41 Pilatus - Jezus wordt bespot - aan het kruis

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/23

Jezus verschijnt aan de discipelen en Thomas, Lukas 24:33-49, Johannes 20:19-31

Marc.16:15-20 maak alle volken tot leerlingen van Mij en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest