Juf Rolanda / Bijbelverhalen
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/36

(Advertentie)
Marc.01:12-13 Jezus wordt in de woestijn door de duivel uitgedaagd

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/37

(Advertentie)

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/38

Marc.01:29-34 Genezingen van de schoonmoeder van Simon Petrus
Marc.01:35-45 Jezus geneest een man met een besmettelijke huidziekte

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/39

(Advertentie)

Jezus geneest een verlamde , Lukas 5:17-26

Het verhaal van de vier vrienden en de verlamde man
Door het dak - Bijbel App voor Kinderen
Marc.02:01-12 Genezing van de verlamde man met 4 vrienden (Luc.5:17-26)

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/45

De roeping van Levi, de tollenaar Aflevering 18

De roeping van Levi, Lukas 5:27-32

Marc.02:13-22 / Luc.05:27-39 Bijbel Basics

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/68

Marc.03:01-06 Jezus en de Sabbat - Luc.06:01-11/Matt.12:01-14

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/88

Marc.03:13-19 Jezus kiest twaalf leerlingen uit
Marc.04:21-25 Hoe je moet luisteren / Zet je lamp niet onder een emmer
Marc.04:26-34 Hoe het Koninkrijk van God groeit (mosterdzaad)
Marc.05:22-43 Jezus geneest een zieke vrouw en het dochtertje van Jaïrus

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/46

Jezus in Nazareth verworpen Lukas 4:14-30

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/67

 

Marc.06:01-06 De bewoners van Nazaret geloven niet in Jezus Luc.4:1-30 / Matt.13:54-58
Marc.06:07-13 Jezus stuurt zijn twaalf leerlingen op pad
Marc.06:30-44 Het wonder van de vijf broden en de twee vissen

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/47

Marc.07:01-23 Niet wat je mond ingaat, maar wat er uitgaat maakt onrein. Matt.15:1-20
Marc.08:27-30 Wie zeggen de mensen Luc.09:18-22
Marc.09:02-13 De Verheerlijking op de berg Luc.09:28-36
Marc.09:14-32 Jezus geneest een zieke, stuiptrekkende jongen
Marc.09:33-37 Wie is het belangrijkste; geloven als een kind

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/52

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/53

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/54

Het Bijbelverhaal van Bartimëus - Afl.4
Marc.10:46-52 Bartimeüs Luc.18:35-43
Een verhaal dat groeit: Wie volgt - Bartimeüs en rijke jongeman
Marc.10:46-52 Bartimeüs (Plaatajesserie)

De blinde Bartimeus Luc 18:35-43

(Advertentie)
(Advertentie)

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/22

Marc.11:12-15 en 20-26 Jezus vervloekt de vijgenboom
Marc.12:01-12 Het verhaal van de wijngaard - de eigenaar stuurt zijn zoon
Marc.12:28-34 De belangrijkste wet uit de wet van Mozes

De gift van de weduwe Lukas 21:1-4

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/55

Marc.14:1-9 Zalving 30 zilverstukken Marc 14:1-11
Marc.14:27-31 Jezus waarschuwt Petrus (vóór haan 2x kraait...)
Marc.14:66-72 Petrus zegt dat hij Jezus niet kent
Marc.15:01-41 Pilatus - Jezus wordt bespot - aan het kruis

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/23

Emmaüsgangers ontmoeten Jezus Aflevering 15
Marc.16:09-20 / Joh.20:01-18 Maria ontmoet Jezus

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/maria-ontmoet-jezus

Luc.24:13-35 Hij is opgestaan, het is echt waar! - Bijbel Basics

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

https://www.bijbelbasics.nl/programma/jezus-is-opgestaan-het-is-echt-waar/

Marc.16:09-20 Verschijningen, w.o. de Emmaüsgangers Luc.24:13-35

Jezus verschijnt aan de discipelen en Thomas, Lukas 24:33-49, Johannes 20:19-31

Marc.16:15-20 maak alle volken tot leerlingen van Mij en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest