Juf Rolanda / Bijbelverhalen
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Filosoferen met kinderen
Met het gratis kennismakingspakket van Filosovaardig ontvang je handige tips en tools.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Lied: God heeft iets nieuws bedacht - Aankondiging geboorte Johannes -0.50

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/5

De geboorte van Johannes de Doper Luc.01:05-25, Luc.01-57-80

Filosoferen met kinderen
Met het gratis kennismakingspakket van Filosovaardig ontvang je handige tips en tools.
(Advertentie voor leraar of ouder)
Luc.01:26-38 De engel Gabriël bij Maria Aankondiging

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan.

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/6

(Advertentie voor leraar of ouder)

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/7

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/8

Luc.01:67-79 Zacharias zingt over het hemelse licht (Thema: Advent en Kerst: ‘Dicht bij het licht’)

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/zacharias-zingt-over-het-hemelse-licht

De geboorte van Jezus - de echte versie, zonder toeters en bellen - EO

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/9

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/63

Sneltekenaar: Wij geloven: Christus - Opkijken - Luc.02:08-22

Simeon en Anna Lukas 2:21-40

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/10

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/65

Sneltekenaar: Wij doen: ouders eren - Opkijken - Luc.02:40-52
De hemel kwam omlaag - Maria vertel nog eens wat je weet over Jezus

De 12 jarige Jezus in de tempel Lukas 2:4152

Luc.04:01-15 Jezus wordt in de woestijn door de duivel uitgedaagd
Luc.04:16-30 De bewoners van Nazaret geloven niet in Jezus
Luc.04:38-44 Genezingen van de schoonmoeder van Simon Petrus
Luc.05:12-16 Jezus geneest een man met een besmettelijke huidziekte
Luc.05:33-39 Oude gewoonten en nieuwe dingen / nieuwe wijn in oude zakken
Luc.06:06-11 Jezus geneest een man (met een verlamde hand) op de sabbat
Luc.07:01-10 Jezus geneest de knecht van een Romeinse legerhoofdman
Luc.08:16-18 Hoe je moet luisteren / Zet je lamp niet onder een emmer
Luc.08:26-39 Jezus geneest een man met heel veel duivelse geesten (in varkens)
Luc.08:40-56 Jezus geneest een zieke vrouw en het dochtertje van Jaïrus
Luc.09:01-11 Jezus stuurt zijn twaalf leerlingen op pad
Luc.09:37-45 Jezus geneest een zieke, stuiptrekkende jongen
Luc.09:46-48 Wie is het belangrijkste; geloven als een kind

De barmhartige Samaritaan Lukas 10:25-37

De barmhartige Samaritaan | De Grootste Bijbel van Nederland

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/96

Sneltekenaar: Wij belijden: barmhartigheid - Opkijken - Luc.10:25-37
De Barmhartige Samaritaan (Bijbelverhaal voor de kleintjes)

De barmhartige Samaritaan 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/90

Luc.11:01-13 Die bidt, zal krijgen. Die zoekt, zal vinden. Die klopt, zal worden opengedaan
Luc.11:33-36 Hoe je moet luisteren / Zet je lamp niet onder een emmer
Sneltekenaar: Wij doen: eerbied voor Gods dag - Opkijken - luc.13:10-17
Luc.13:18-19 Het mosterdzaad - Matt.13:31-32, Marc 4:30-32;

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/97

Het verloren schaap 

Het verloren schaap

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/98

Luc.15:01-07 Het verloren schaap / De Goede Herder Joh10
(Advertentie voor leraar of ouder)
Webinar: maak kennis met Kwink
Wil je verstorend gedrag, waaronder pesten, voorkomen? Meld je aan!
(Advertentie voor leraar of ouder)
Sneltekenaar: Wij geloven: bekering - Opkijken - Luc.15:11-32

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/99

Een verhaal dat groeit - Geen recht meer - de verloren zoon

De verloren zoon

Sneltekenaar: Wij belijden: hel - Opkijken - Luc.16:19-31
De rijke man en de arme Lazarus (Ned. ondertiteld)
Een verhaal dat groeit - Geen keus! - de rijke man en Lazarus
Luc.16:19-31 De rijke man en de arme Lazarus

De rijke man en de arme Lazarus 

De tien melaatsen Luc.17:11-19

Luc.17:11-19 Genezing van de (10) melaatse(n)
Sneltekenaar: Wij belijden: genade - Opkijken Luc.18:09-14

Gelijkenis: De Farizeeër en de tollenaar 

Sneltekenaar - Zacheüs - Wij doen: niet stelen | Opkijken