Juf Rolanda / Bijbelverhalen
 
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
In de wolken - Bijbel App voor Kinderen

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/30

Hand.01:01-14 Hemelvaart (Verhalen)
(Advertentie)

Hemelvaart 

 

 

Hand.01:01-14 Hemelvaart (Verwerkingen)
(Advertentie)
Sneltekenaar: Wij geloven: Heilige Geest | kinderen - Opkijken
Gods geweldige cadeau - Bijbel App voor Kinderen

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/31

Hand.02:01-47 Pinksteren (Verhalen)
Pinksteren - 1. Wie is de Heilige Geest? Aflevering 27

De uitstorting van de Heilige Geest 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/87

Hand.02:01-47 Pinksteren (Verwerkingen)

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/32

Hand.03:01 - 04:31 Petrus geneest de verlamde man

De Henkie Show

mét alle creatieve werkvormen bij dit Bijbelverhaal

Geen zilver, geen goud - Bijbel App voor Kinderen

De kreupele genezen 

Petrus en Johannes voor het Sanhedrin 

Ananias en Saffira 

Hand.05 Petrus en Johannes bevrijdt uit de gevangenis

De Henkie Show

mét alle creatieve werkvormen bij dit Bijbelverhaal

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/33

De apostelen gegeseld en gevangen gezet 

De Henkie Show

mét alle creatieve werkvormen bij dit Bijbelverhaal

Hand.06:01-15 Stefanus +07:54-60+08:01-03
Hand.08-12 - BibleProject - Dutch / Nederlands

Simon de tovenaar 

Hand.08:1-25 Simon de tovenaar snapt er niks van

De Henkie Show

mét alle creatieve werkvormen bij dit Bijbelverhaal

Sneltekenaar: Wij geloven: doop - Opkijken - Hand.8
Hand.08:26-40 Filippus en de Ethiopische kamerling

De Henkie Show

mét alle creatieve werkvormen bij dit Bijbelverhaal

Hand.08:26-40 Filippus en de kamerling

Filippus en de kamerheer uit Ethiopië 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/34

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/103

De Henkie Show

mét alle creatieve werkvormen bij dit Bijbelverhaal

Van vijand naar vriend - Bijbel App voor Kinderen
Superboek Nederland: De weg naar Damascus - Seizoen 1 Afl.12

De bekering van Saulus 

De Henkie Show

mét alle creatieve werkvormen bij dit Bijbelverhaal

Iedereen is welkom - Bijbel App voor Kinderen
Handelingen 10:9-36 en 44-48 Bijbel Basics

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/35

Hand.10 Petrus doopt de romeinse hoofdman Cornelius

De Henkie Show

mét alle creatieve werkvormen bij dit Bijbelverhaal

De hoofdman Cornelius 

Het visioen van Petrus 

Hand.11:01-18 Petrus zorgt voor oproer in Jeruzalem

De Henkie Show

mét alle creatieve werkvormen bij dit Bijbelverhaal

Hand.11:19-30 Paulus en de eerste 'christenen'

De Henkie Show

mét alle creatieve werkvormen bij dit Bijbelverhaal

Hand.12 Petrus ontsnapt uit de gevangenis

De Henkie Show

mét alle creatieve werkvormen bij dit Bijbelverhaal

Petrus gevangen en verlost

Hand.13-20 BibleProject - Dutch / Nederlands

Paulus en Barnabas op Cyprus 

Reizen voor Jezus - Bijbel App voor Kinderen
Hand.13:1-14:7 Paulus eerste zendingsreis

De Henkie Show

mét alle creatieve werkvormen bij dit Bijbelverhaal

Paulus in Antiochië en Ikonium 

Hand.14:08-28 Paulus wordt bijna gedood

De Henkie Show

mét alle creatieve werkvormen bij dit Bijbelverhaal

Paulus en Barnabas naar Lystre en Derbe 

(Advertentie)
(Advertentie)

Paulus en Silas reizen naar Filippi 

Lijden om Jezus' wil (Paulus en Silas) | ABC voor kinderen

Paulus en Silas in de gevangenis 

Paulus en Silas in Thessalonica en Berea 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/104

Paulus in Athene op de Areopaus 

Paulus in Korinthe 

Paulus' terugkeer over Efeze naar Jeruzalem 

Paulus in Efeze 

Demetrius, de zilversmid 

Paulus opnieuw in Troas 

Hand.21-28 BibleProject - Dutch / Nederlands

Paulus gewaarschuwd niet naar Jeruzalem te gaan 

Paulus gevangen genomen 

Paulus voor Felix 

Paulus voor Festus en Agrippa 

Paulus naar Rome en de schipbreuk 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/105

Wij geloven: Hoop | Paulus in de storm op zee
Superboek Nederland - Paulus en de schipbreuk - Seizoen 2 Afl. 7

Paulus op Malta en aankomst in Rome