Juf Rolanda / Bijbelverhalen
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/30

(Advertentie voor leraar of ouder)

Hemelvaart 

 

 

(Advertentie voor leraar of ouder)

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/31

Sneltekenaar: Wij geloven: Heilige Geest | kinderen - Opkijken
(Advertentie voor leraar of ouder)

De uitstorting van de Heilige Geest 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/87

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/32

De kreupele genezen 

Petrus en Johannes voor het Sanhedrin 

Ananias en Saffira 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/33

De apostelen gegeseld en gevangen gezet 

Simon de tovenaar 

Filippus en de kamerheer uit Ethiopië 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/34

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/103

De bekering van Saulus 

De hoofdman Cornelius 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/35

Het visioen van Petrus 

Petrus gevangen en verlost

Paulus en Barnabas op Cyprus 

Paulus in Antiochië en Ikonium 

Paulus en Barnabas naar Lystre en Derbe 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Paulus en Silas reizen naar Filippi 

Paulus en Silas in de gevangenis 

Paulus en Silas in Thessalonica en Berea 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/104

Paulus in Athene op de Areopaus 

Paulus in Korinthe 

Paulus' terugkeer over Efeze naar Jeruzalem 

Paulus in Efeze 

Demetrius, de zilversmid 

Paulus opnieuw in Troas 

Paulus gewaarschuwd niet naar Jeruzalem te gaan 

Paulus gevangen genomen 

Paulus voor Felix 

Paulus voor Festus en Agrippa 

Paulus naar Rome en de schipbreuk 

Na aanmelden de volgende link kopiëren en plakken en gaan

 

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/105

Paulus op Malta en aankomst in Rome